top of page

סיורים

סיור | 02

בעקבות המפגש היהודי-ערבי בחיפה

חיפה מפורסמת כעיר מעורבת, ששורר בה דו-קיום בין יהודים וערבים. דרך תחנות שונות בשכונות הדר הכרמל, ואדי סאליב והעיר התחתית, סיור זה מספר את סיפורו של המפגש המורכב של יהודים ושל ערבים בחיפה/חיפא, החל מתחילת ההתיישבות היהודית בחיפה המודרנית באמצע המאה ה-19 ועד היום. סיפור זה כולל מאבקים לצד חיים בצוותא, מלחמה וגירוש לצד ארגוני עובדים משותפים ושכונות מעורבות.

סיור | 01

החיים בוורוד: בעקבות תולדות הקהילה הגאה בחיפה

כשאנחנו מדמיינות ומדמיינים את ההיסטוריה של הקהילה הגאה בישראל, נהוג לחשוב על תל-אביב. בסיור זה נגלה את ההיסטוריה הסודית של הקהילה הגאה בחיפה. דרך תחנות שונות בשכונת הדר הכרמל, נספר סיפורים על אהבה וחושך, גנים ציבוריים, רצח, חיכוכים מול המשטרה, התארגנות פוליטית, מאבק וגאווה. סיפורים על לסביות, פמיניסטיות, הומואים, טרנס*, יהודים.ות ופלסטינים.ות.

הסיור מתקיים במסגרת פרויקט ההיסטוריה החיפאית הגאה.

סיור | 04

שכונת הדר הכרמל: עבר, הווה, עתיד

הרבה דברים אפשר לכתוב על הדר הכרמל: היא הלב ההיסטורי של חיפה המודרנית והשכונה העברית הראשונה בעיר, אבל יותר מהכל היא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. חיים בה זה לצד זה חרדים וחילונים, יהודים וערבים, ותיקים ועולים, ישראלים, פליטים ומהגרי עבודה. בסיור זה נספר את סיפורה של השכונה, החל מהקמתה בשנות העשרים, לפני כמעט מאה שנה, דרך עלייתה לגדולה בראשית שנות המדינה, נפילתה בשנות השמונים ותהליכי ההתחדשות העירונית המתרחשים בה היום ומעלים תקוות לצד שאלות.

סיור | 03

חיפה האדומה: בעקבות ההיסטוריה של תנועת הפועלים

הכינוי "חיפה האדומה" דבק בעיר לא בכדי: קורותיה במאה העשרים רצופים בפעילות סוציאליסטית וקומוניסטית. בסיור זה נתחקה אחר החלומות שנשאו אתם חיפאים שונים, יהודים וערבים, על עולם של שוויון, חירות, שלום וצדק; נתוודע לפעילותן של מפלגות שונות, החל ממפא"י וכלה במפלגה הקומוניסטית של פלשתינה ובליגה לשחרור לאומי; נכיר מספר דורות של ארגוני עובדים, חלקם משותפים וחלקם לאומיים; ונשמע את סיפוריהם של כמה מהמאבקים החיפאיים, שחלקם זעזעו את המדינה כולה.

סיור | 06

ואדי סאליב

ואדי סאליב הוא פצע חיפאי שמסרב להגליד. בסיור זה נסייר בין הבתים הנטושים ובין אלה המתחדשים ונפגוש סיפורים כואבים ומסעירים על מלחמה, פליטוּת ומאבק. מאז הקמתה בשלהי המאה ה19 ראתה השכונה הזאת הרבה. נשמע על עברה הערבי וגם על היהודים שחיו בקרבהּ, נשוחח על מלחמת 1948 ועל גורל ערביי חיפה, נעמיק במהומות ואדי סאליב ב1959 - המחאה המזרחית הראשונה בארץ, שהשפיעה על כל המחאות החברתיות שבאו אחריה, נספר על התרוקנות השכונה בשנות השישים ונשאל שאלות על הדרכים השונות שבהן ניסו לחדש אותה החל משנות השמונים.

סיור | 05

עיר עם תחתית

בשנת 1761 הקים שליט הגליל, דאהר אל-עמר אל-זידאני, את חיפא אל-ג'דידה (חיפה החדשה) במקום שהוא היום העיר התחתית. זאת היתה יריית הפתיחה להתפחותה של חיפה המודרנית. בסיור זה נכיר את הסימנים שנתנו בה השליטים השונים שהיא עברה תחת ידיהם: העות'מאנים, הבריטים ומדינת ישראל. נספר על פרויקטים עצומים ששינו את פני העיר מקצה לקצה, כמו הרכבת החיג'אזית והנמל; נפגוש דמויות מרכזיות בהיסטוריה הישראלית והפלסטינית; נדבר על פיתוח עירוני ומסחר, אך גם על מורכבות היחסים בין יהודים וערבים ועל היסטוריה שנקברה תחת חורבות הפיתוח.