הקיבוץ העירוני - צורה של מרד

פנים 60 (2013): 12-20. דפוס.

 

הפתרון רומנטי

חברה 55 (2013): 26-27. דפוס.

For the First time in Israel

Gay Times (March 2018). Print.

Struggle and Progress

Gay Times (June 2018). Print.

Follow me

  • academia-logo-redesign-2015-A
  • Facebook Clean

© by Dotan Brom