top of page

הרצאות

הרצאה | 02

קפיטליזם והומוסקסואליות

מה הקשר בין המערכת הכלכלית שבה אנו חיות וחיים ובין זהות מינית? האם הומוסקסואליות היא לא עניין שהיה קיים מאז ומעולם?
הרצאה זאת בוחנת את הדרכים שבהם עיצב הקפיטליזם את האופנים שבהם אנחנו חושבים, מדברים וחווים את המיניות שלנו, החל מראשית העת החדשה ועד היום. נסקור את הפיתוחים השונים במערכת הקפיטליסטית ונראה איך הם יצרו זהויות שונות ואסטרטגיות פוליטיות מגוונות בתוך הקהילה הגאה.

הרצאה | 04

חיים כפולים: הומוסקסואליות בקיבוץ ובעולם המחול 1948-1988

הרצאה זו מבוססת על עבודת המאסטר שלי, המתחקה אחר דמותו של גיורא מנור, קיבוצניק הומוסקסואל שהיה דמות מרכזית בעולם התאטרון והמחול בישראל. דרכו נביט על ארבעת העשורים שבין הקמת המדינה לביטול האיסור על משכב זכר ונתוודע לחייהם של גברים שאהבו גברים, לסודות גלויים, לשמועות ולדחף עיקש להיות מי שהם.

הרצאה | 06

הזמן של הקוויר

אנחנו מודדים את חיינו לא רק בשעות, ימים ושנים. אנחנו חושבות על העבר ומדמיינים את העתיד גם דרך ארועי חיים מכוננים: חתונה, התקדמות בקריירה, הבר מצווה של הבן. לא.נשים החיים וחיות מעבר לגבולות הנורמה המגדרית והמינית יש פעמים רבות דרכים אחרות לחשוב על זמן.

הרצאה זו שואלת שאלות פילוסופיות וחברתיות על זמן, על האופן שבו המיניות והמגדר משפיעים על האופן שבו הזמן נחווה ועל תפישת ההיסטוריה והעתידנות שמזמנות צורות שונות של משפחה.

הרצאה | 01

בעקבות תולדות הקהילה הגאה בחיפה

הרצאה זו היא תוצר של מחקר שאני שותף לו בשנים האחרונות במסגרת פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית. היא מספרת את סיפור הקהילה הגאה בחיפה, החל מתרבות הגנים הסודית של שנות הארבעים והחמישים, דרך ההיסטוריה הטרנסית המפתיעה של שנות השישים והשבעים, ההתארגנויות ההומואיות והלסביות-פמיניסטיות של שנות השמונים והתשעים, המאבקים המשותפים של כלל הקהילה בשנות האלפיים ועד הקמת בית הקהילות לגאווה ולסובלנות, המרכז הגאה של חיפה, בשנת 2017. תוך כדי נספר על מקרי רצח, מצעדי גאווה, מפגש יהודי-ערבי וקהילה מעוררת השראה.

הרצאה | 03

אוחצ', תרימי!

יאחתי, מוכנה ללרלר קצת על אוחצ'ית?

הרצאה זו סוקרת את האוחצ'ית - סלנג של הקהילה הגאה שהוא הרבה יותר מסלנג - מבחינה לשונית ותרבותית. דרך דוגמאות מראיונות שערכתי ומהמדיה נתוודע אל מרכיביה של הלשון הקרקסית הזאת וננסה לפצח את הקוד התרבותי שמאחוריה.

הרצאה | 05

מסקרה ונצנצים: היסטוריה של הדראג

דראג היום היא אמנות במה מתעתעת, המשחקת במגדר ובזהות. היו תקופות בעבר, שהיא היתה הרבה יותר מכך. הרצאה זו סוקרת היסטוריה חלקית ביותר מתוך העושר העצום של סיפורים על גברים ונשים שהתלבשו כבני או כבנות המגדר השני, לצרכים שונים. היא מתמקדת במיוחד בקשר בין נזילות מגדרית ובין במת התאטרון, בהתפתחות הדראג כצורת אמנות ובתפקיד הפוליטי שמילא דראג בעולם וגם בישראל.